Saudi Arabia will Never Allow Modi Conspiracy Against Pakistan to Succeed: Saudi King

Saudi Arabia will Never Allow Modi Conspiracy Against Pakistan to Succeed: Saudi King

Saudi Arabia will Never Allow Modi Conspiracy Against Pakistan to Succeed: Saudi King

Saudi Arabia will Never Allow Modi Conspiracy Against Pakistan to Succeed: Saudi King

Related posts

2 Comments

  1. farman ali

    Or in ki jang main jo do mulkon ki awam ki jan ka nuqsan hoga us ka zimadar kon? Jang ghalat logon k khilaaf karo mulko k nahi…aqal k nakhon chabao.yai ki film ni hogi k action hoga .yai real life hai.

  2. aska.akbar1122@gmail.com

    Sahi hain bhai massomo ki jaan ka kon hai zumedar mardaangi dushmano pe dikhai jati hai dost
    Kahi Aisa na ho ke nabood hojaye aap
    Take care

Comments are closed.